Totsapaet Anti-Aging Center

Anti-aging หรือ “เวชศาสตร์ชะลอวัย” คืออะไร

เมื่อก่อนเราจะมาหาหมอก็ต่อเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันเรามีทางเลือกใหม่ คือเปลี่ยนจาก “การรักษา” มาเป็น ”การป้องกันและฟื้นฟู โดยใช้ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เรียกว่า “เวชศาสตร์ชะลอวัย” คือจุดกำเนิดของศาสตร์แห่งการฟื้นฟูสุขภาพ หรือ Regenerative Medicine คำว่า Regenerative ตรงกันข้ามกับคำว่า Degenerative ที่หมายถึงความเสื่อมและถดถอยของร่างกาย ความชราเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนหลีกหนีไม่ได้ แต่ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันที่พัฒนาไปไกลกว่าเดิมมาก ทั้งนวัตกรรมในการผลิตเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) และโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิต เราจึงมีวิธีที่จะช่วย ‘ชะลอ’ ความเสื่อมของร่างกายและในขณะเดียวกันก็เร่งการ ‘ฟื้นฟู’ ให้ร่างกายกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง

Regenerative Medicine คือศาสตร์ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกันและฟื้นฟูร่างกายให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกแบบองค์รวม โดยจะมีการตรวจเช็คร่างกายด้วยวิธีตรวจเลือด น้ำลายและปัสสาวะ คือตรวจเจาะลึกลงไปในระดับชีวโมเลกุล เพื่อดูว่าร่างกายมีความไม่สมดุลในเรื่องใดบ้าง

เมื่อตรวจพบต้นตอของปัญหานั้นแล้ว แทนที่จะใช้ยาเป็นตัวรักษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะช่วยดูแลโดยการใช้วิตามินอาหารเสริมแบบเฉพาะบุคคล (Customized supplements) ซึ่งล้วนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อเข้าไปช่วยฟื้นฟูร่างกาย และทำให้ร่างกายแข็งแรงและอ่อนวัยมากยิ่งขึ้น

ข้อดีของศาสตร์การแพทย์ด้านนี้ คือ นอกจากเป็นการดูแลแบบองค์รวมให้ร่างกายดูดีจากภายในสู่ภายนอกแล้ว ยังเป็นการตรวจเพื่อดูถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะบกพร่องต่างๆ ไม่ว่าจะจากกรรมพันธุ์,  สิ่งแวดล้อม, การใช้ชีวิตประจำวัน, ความเครียด, การนอน, หรือแม้แต่การรับประทานอาหารในแต่ละวัน

Scroll to Top